VERDE VITA CITY

BEÉPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
Magyarország, Budapest, XI. kerület
2017

A XI. kerület fejlesztési koncepciójában a fiatal családok kerületbe vonzása *erőteljesen szerepel. Ennek a rétegnek valóban nagy vonzerőt jelent a kerület, de ezen belül is szűkíteni érdemes azt a kört, aki egy új terület revitalizáció eredményeképp az adott helyszínt választja lakóhelyül. A választás alapja tervünk szerint egyrészt egy olyan "üzenet", ami a jövőnek szól: egy olyan "zöld-gondolat" mentén szerveződő épületegyüttes, ami nem csak színvonalas, magas minőségű lakókörnyezetet biztosít, hanem a hely hagyományait, adottságait is tiszteletben tartva a jövőre koncentrál. A hely örökölt imázsához tartozik a megtartott iparterület emblematikus kéménye, mely olyan közösségi teret kíván maga köré szervezni, ami a területre költözők, ugyanakkor a tágabb környezet életének is egyik központi szervezőelemévé válhatna. A vertikális elem mellett eredeti növényzetével is megtartott hangulatos személyes léptékű városi tér alakulna ki, ami egyrészt beazonosítási pont (pl. találkozási pont), másrész speciális funkciók (pl. sport, vendéglátás, szolgáltatások) befogadására is alkalmas területté válna. Az örökség másik része a különleges lejtésű, medenceszerű terület és a benne lévő értékes faállomány, melynek a tervünkben szereplő telepítés igyekszik a nagy részét épségben hagyni és azt a lakókörnyezet minőségének emelésében felhasználni.

A csoportokban, ligetes elrendezésben megmaradt faállomány egyik meghatározó része "Minolta" telkén és attól északra húzódó növényzet, melyek mentén a tervekben - a kémény terén kívül - a terület másik fontos közösségi funkciójú része: egy szintén javarészt szolgáltatásokkal és esetleg vendéglátással kiegészülő átkötő út, fákkal övezett sétány keletkezne. Ez a lakóterület és irodasáv között húzódó sétány egyben belső feltáró útként is működhetne a területen (tűzoltó- és feltöltő út, hulladékelszállítás, stb). A sétány keleti vége a leendő új Duna-híd felől a terület kapuzataként is működne, a nyugati vége pedig a meglévő irodaterület és az új lakóterület között húzódó határvonalat képezné. A megörökölt növényállomány az új lakóterület udvaraiban is a lehető legnagyobb részben megtartásra került, mely egy ritka, természet-közeli hangulatot kölcsönözne a lakóterületnek.Az É-D-i tengelyű lakóépületek tagolt épülettömegei egyrészt az udvarok emberléptékű látványához, másrészt a meglévő értékes növényállomány megtartásához is hozzájárul. A meglévő természetes környezet mellett a tervezett mesterséges környezet kialakításában is fő célkitűzés az élhető, természet-közeli életforma lehetőségének megteremtése. A főként az épületszárnyak alá helyezett autóparkolók egyes helyeken az épületek mellé kihúzva tetejükön magasított, az első emeleti lakások magánkertjeit hordozzák. A magánkertek és a publikus parkok így szintben  elkülönített, de ugyanúgy zöld területek. Az É-D-i tengelyű lakótömbök mentén az eredeti terepszintre lelépcsőző zöld parkokat K-NY-i irányban az épület terepszinti átvágásait összekötő burkolt térrészek keresztezik. Az épületek töréseiből adódóan kényelmes, akár városi kerteknek is használható teraszok egészítik ki a lakásokat a lakótömbök udvaraiban mintegy függőleges kertet alkotva. Az épülettömbök gazdag tömegformálása lehetővé teszi a homlokzatok igényes, magas minőségű, de mégis egyszerű és egységesíthető kialakítását. A Fehérvári útra helyezett C-alakú garzonház a valószínűsíthetően nagyobb fluktuáció miatt a nagyobb igénybevételt is jól bíró anyagokból épülne (pl tégla, kerámia), míg a O-t formáló udvarok köré szervezett lakóépületek a nagy teraszkinyúlások által is védve javarészt vakolt architecturával épülhetnének. A nagymértékű homlokzatmegnyitások, üvegfelületek kívülről az exclusivizitás, belülről pedig a természetes fény, egészséges lakókörnyezet biztosításának eszközei.

A tervek a Vita Verde Cityben szó szerint olyan "zöld életet" biztosítanának, ahol az itt lakók a mikro- és makro-környezetükben is egy színvonalas, minőségi és sok szempontból egyedi körülmények között lakhatnának. A terület identitása és természetes környezetének megtartása kiemelné a sztenderd területfejlesztések közül. A célzott fiatalcsaládos közönség olyan különleges szolgáltatásokkal (pl. terepszintre lakott bölcsődék, óvodák, fittness termek, üzletek) és atmoszférával rendelkező területen élhetnének, amiről nem csak a felszálló drónok légifelvételeiből lehetne kiolvasni, hogy ez a terület "COOO_l" :)...