1146 Budapest, Zichy Géza utca 4.

"VITA VERDE", BEÉPÍTÉSI KONCEPCIÓTERV

Magyarország, Budapest, XI. ker.
meghívásos tp., 2018, - I. díj (megvétel)


A "Vita Verde City" meghívásos tervpályázat témája az a XI. kerületi fejlesztés volt, mely a barnamezős terület revitalizációjával fiatal családok bevonzását célozta meg. Így koncepciónk egy jövőnek szóló "üzenet", egy "zöld-gondolat" mentén szerveződő lakó-, szolgáltató és adminisztratív tömbökből álló épületegyüttes lett, ami nem csak új, magas minőségű lakókörnyezetet biztosít, hanem a hely hagyományait, adottságait is tiszteletben tartva, a jövőre koncentrál.

A hely örökölt imázsához tartozik a megtartott iparterület emblematikus kéménye, mely az eredeti növényzet megtartásával egyedi, személyes léptékű városi teret eredményezne. A vertikális elem beazonosítható identitási ponttá, a speciális funkciók (pl. sport, vendéglátás, szolgáltatások) idetelepítésével pedig közösségi térré válna. Az örökség másik része a különleges topográfiájú, medenceszerű terület és az ott is jelen lévő értékes faállomány, melyet a telepítés nagyrészben épségben hagyott. A terület gerince szintén egy meglévő fákkal övezett, szolgáltatásokkal és vendéglátással kiegészülő átkötő sétány lett. A sétány keleti vége a leendő új Duna-híd felől - környezettudatos irodatömbök elhelyezésével – a terület kapuzataként is működne, a nyugati vége pedig a meglévő irodaterület és az új lakóterület között húzódó határvonalat képezné. A megörökölt növényállomány a nyitott, áttört, U-alakú lakótömbök vegyesfunkciójú, privát és közösségi szintekkel is rendelkező udvaraiban ugyanúgy megtartásra kerülnének (a parkolók épületek alatti elhelyezése segítségével), melyek összessége egyedi, természet-közeli környezetet eredményezne.

Építész vezető tervező: Csontos Györgyi, Vonnák Katalin

Építész munkatársak: Nagy Barbara, Percz Gábor