VÁROSRÉSZ ÉPÍTÉSZETI- TELEPÜLÉSKÉPI TERVEZÉSE | MINTAHÁZAK

MEGHÍVÁSOS ÖTLETPÁLYÁZAT
Magyarország, Pannonhalma, Cipó-domb
2020

A terv célja olyan élhető városfejlesztési koncepció megfogalmazása, amely szervesen integrálja az újonnan kialakítandó lakóterületet a város jelenlegi szövetébe. Épületeinek karakterével, építészeti, közterületi elemeinek arculatával illeszkedik Pannonhalma hosszútávú városfejlesztési stratégiájához, valamint egy olyan kortárs színvonalat képvisel a városszövetben, amely mind építészeti, mind humánus szempontból a városi lakhatás színvonalának emeléséhez járul hozzá.