CSALÁDI HÁZAK

Magyarország, Pannonhalma, Cipó-domb
2020

A területre tervezett épületcsalád koncepcionális alapvetése volt a falusias és a városias karekterelemek elegyítése, Pannonhalma településképének léptékéhez és karakteréhez való igazodás. Ennek eszköztárába a falusias magastetős ház-archetípus és a városias lapostetős kubus-tömeg került.

Az átlagos, de közeli szomszédságot feltételező 20 méteres utcafrontokra válaszul olyan átrium-udvaros struktúra került, ami a saját belső udvara felé nyitott, az utca és a szomszéd épület felé pedig intimitást nyújt. Az oldalhatáros beépítéssel a telekhasználat optimális: az oldalkertek a belső udvarok bővítményei. Ez a szerkesztés lehetővé teszi a mindig kedvező tájolású homlokzati felületek kialakítását, illetve az irányított (pl. az apátság látványa felé) fordulást is.

Az alaprajzi tagolási logika megfelelő eszköz a terület változatos topográfiájának, valamint a monotonitás kezelésére is. Az additív épületforma a tömegváltásoknál lehetővé teszi a terepre illesztést.

A villák és a családi házak azonos szerkesztési elvek mentén szerveződnek, ugyanakkor változatosak a funkciótól, az építési volumentől és karaktertől függően. Mindegyik épülettípus elemkészlete tartalmaz zárt gépkocsi-tárolót (az előkert menti kapuépítményekben) és kerti melléképületeket, valamint a főtömegek a tervezési programban lerögzített méretű lakásokat (a családi (gazdálkodó) házaknál a nagyobb telekméretből fakadóan még gazdasági célra is hasznosítható épületrészeket is).