1146 Budapest, Zichy Géza utca 4.

PANNONHALMA - FEJLESZTÉS

Magyarország, Pannonhalma - Cipó-domb
koncepció- és bejelentési terv, 2020

A "Pannonhalma-fejlesztés" projekt célja olyan élhető városfejlesztési koncepció megfogalmazása, amely szervesen integrálja az újonnan kialakítandó lakóterületet a város jelenlegi szövetébe. Épületeinek karakterével, építészeti, közterületi elemeinek arculatával illeszkedik Pannonhalma hosszútávú városfejlesztési stratégiájához, valamint egy olyan kortárs színvonalat képvisel a városszövetben, amely mind építészeti, mind humánus szempontból a városi lakhatás színvonalának emeléséhez járul hozzá.

A területre tervezett épületcsalád koncepcionális alapvetése volt a falusias és a városias karekterelemek elegyítése, ennek eszköztárába a falusias magastetős ház-archetípus és a városias lapostetős kubus-tömeg került. Az átlagos, de közeli szomszédságot feltételező 20 méteres utcafrontokra válaszul olyan átrium-udvaros struktúra került, ami a saját belső udvara felé nyitott, az utca és a szomszéd épület felé pedig intimitást nyújt. Az oldalhatáros beépítéssel a telekhasználat optimális: az oldalkertek a belső udvarok bővítményei. Ez a szerkesztés lehetővé teszi a mindig kedvező tájolású homlokzati felületek kialakítását, illetve az irányított (pl. az apátság látványa felé) fordulást is. Az alaprajzi tagolási logika megfelelő eszköz a terület változatos topográfiájának, valamint a monotonitás kezelésére is. Az additív épületforma a tömegváltásoknál lehetővé teszi a terepre illesztést.

Építész vezető tervező: Csontos Györgyi, Laczó Zoltán
Építész munkatársak: Kulcsár Dávid, Hornperger Arnold