KULTÚRGYÁR

Magyarország, Ózd, Törzsgyár-Gyár út


A rehabilitálandó barnamezős terület Ózd - a 1800-as évek óta regnáló Észak-magyarországi iparváros - zárványszerű történeti középpontjában található.

A 1900-as évek elején virágkorát élő városban lévő nehézipar megszűnése óta - közel negyed évszázada - kérdéses volt a terület új funkciójának megtalálása. Kezdetben a lehetséges alternatívák között szerepelt a környezetbarát iparágak betelepítése a területre, mely helyére lépett később a kulturális hasznosítás. A "Kultúrgyár" projektcsomag részei: a meglévő városi múzeum felújítása és kibővítése egy ipartörténeti szabadtéri területtel, a kulturális digitális archiváló központ első elemeként megépülő oktatási épület és kiállítótér, valamint az eddigi utolsó projekt-elemként bekapcsolódó egykori Fúvógépház átalakítása filmtörténeti élménypark és látványraktár céljára.

A helyszín egy hegyekkel körbezárt, magas talajvízszinttel rendelkező medence, melyet a gyár működése idején szivattyúztak, és a törzsgyári zárványt keresztülszelő mesterséges patakmederbe juttatták az épületek alól a vizet. A kulturális célú rehabilitációnak ez a patak topográfiai és szellemi értelemben is a "gerince": egyrészt az intézményegyüttes fő közlekedési útvonala, a víz pedig a tervek szerinti, fő, speciálisan helyi, lehetséges fenntartható energiaforrása a működtetésnek.


  • Innovatív műszaki és környezettudatos megoldások.

A tervezési feladat specialitásai és újdonságai közé tartozott eredetileg, hogy egy olyan barnamezős iparterület-rehabilitáció valósuljon meg, melynek a kulturális célú hasznosításánál koncepcionális alapvetés volt a környezetbarát elvek alkalmazása is. Tervezési alapkoncepció volt, hogy ne sztenderdek alapján, hanem a meglévő adottságokból kiindulva, azok elemeit újrahasznosítva alakuljon ki az új funkciójú építmény-együttes. Így vált a terület gerincét képező patakmederből szabadtéri múzeumbejárat (mely egyben a zárt, vezetett látogatói forgalmat is biztosítja), az egykori közműalagutakból speciális kiállítótér, a területen felhalmozott törmelékből építőanyag (beton térelemek, különféle burkolatok újrahasznosított anyagokból), vagy éppen tájépítészeti design-eszköz (a megmaradt kéményfalak a parkolótér fontos díszítőelemeként hasznosult).

A bekerülési költség és az arányaiban jelentős mértékű új funkciók több helyen költséghatékony - de koncepcionálisan korszerű - megoldások létrehozását igényelte. Így került például a Múzeum épületére a vakolatrehabilitáció helyett növényfelfuttatás (mely a szigeteletlen épület alól a vizet is kiszívja), a látogatói útvonalnál és a patakmederbe az akadálymentesítésre és a világításra egyaránt alkalmas LED-világítás, a terület burkolatai közé újrahasznosított beton, kerámia és fém-elem. A kiválasztott technológiák, anyagok és megoldások a fenntartható épületműködés szerint alakultak.

Fontos célkitűzés volt, hogy a kialakítandó részleteknél a lehetőleg egyszerre több, egymással összekapcsolható dolog is megoldódjon (például: az akadálymentesítés látványelem is legyen egyszerre; a területen jelen lévő víz nem hátrány, hanem kiaknázható lehetőség; nem kell új kiállítási installáció, ha a meglévő ipari környezet "talált tárgyakként" működőképes; stb.).

A tervekhez képest a megvalósítás során egy-két elem kikerült a projektekből (például a napelemek és a talajvízből kinyert hőenergia-visszanyerés egyes részei), de ezek kiegészítése előtt továbbra is nyitottak maradtak a lehetőségek.

Az épületegyüttes egyes design-elemeiről elmondható: kulturális értékek megőrzése, a gazdaságosság, a hely specialitása és a környezettudatosság szerint alakult.

Az ipari múlttal rendelkező városban így fontos, hogy az emblematikus épületeik megőrzésre kerültek, vagy épp' rehabilitálódtak (pl. "Erőmű" szecessziós homlokzatának helyreállításával létrejött immár egy új "digitális imázs"). A kulturális identitás erősítését szolgálják azok a speciális megoldások, amelyek az ipari múlttal kapcsolatosak: régi ipartörténeti tárgyak összegyűjtése és térelemekként való szerepeltetése, valamint tervek szerinti talajtisztító, vagy őshonos növények alkalmazása a területalakításnál.

Az új épületkiegészítések, valamint az új épületek (terepépítményként formált pavilonok) demonstráltan különbözni akarnak, kontrasztot adni kívánnak a régihez képest, de úgy, hogy azokat kiemelje, ugyanakkor "cégérként" mutassa is és képviselje az új funkciót és a remények szerinti fenntartható szemléletet.


Épületegyüttes bruttó szintterülete: 15000 m2

Projektterület: 54486 m2


publikációk


https://epiteszforum.hu/kiszinezett-barna-zona-az-ozdi-projekt

https://epiteszforum.hu/megnyilt-az-ozdi-digitalis-eromu-es-a-nemzeti-filmtorteneti-elmenypark

https://index.hu/kultur/2016/07/11/atadtak_a_filmtorteneti_elmenyparkot_ozdon/

https://www.boon.hu/atadtak-a-nemzeti-filmtorteneti-elmenyparkot-es-digitalis-eromuvet-ozdon/3104732

https://www.turizmusonline.hu/belfold/cikk/ilyen_lett_az_ozdi_nemzeti_filmtorteneti_elmenypark_es_digitalis_eromu

https://mandarchiv.hu/cikk/5970/Atadtak_a_Nemzeti_Filmtorteneti_Elmenyparkot_es_Digitalis_Eromuvet_Ozdon

https://magyarepitok.hu/mi-epul/2016/07/filmtorteneti-kozpont-nyilt-a-nagyipar-egykori-fellegvaraban

https://epiteszforum.hu/ozd-forever

Götz Eszter: Megtalált középpont, Magyar Építőművészet 2016/4:

https://meonline.hu/archivum/megtalalt-kozeppont/

Sánta Gábor: Hétköznapi szentség, Magyar Idők (Lugas)
Csontos Györgyi: Az Ózdi kultúrgyár, Építész Közlöny, 2016/246
https://issuu.com/magyarepiteszkamara/docs/mek_kozlony_248_online

Wesselényi-Garay Andor: Egy nekropolisz síremlékei, Metszet, 2016/6/november/december

https://digitalstand.hu/olvaso/56773#1

Építészet Média Díja-jelölés, Építészfórum

https://epiteszforum.hu/a-nemzetkozi-zsuri-dontott-ok-a-magyar-epiteszet-legjobbjai-2016-ban

Mies Van der Rohe Award-jelölés, Archdaily, World-Architects

https://www.archdaily.com/802094/356-nominees-announced-for-2017-eu-prize-for-contemporary-architecture-nil-mies-van-der-rohe-award

https://www.world-architects.com/architecture-news/headlines/Nominated_Works_for_EU_Mies_Award_Announced_7295

https://epiteszforum.hu/8-magyar-projekt-versenyez-a-mies-van-der-rohe-dijert
MIXA Studio: Culturefactory, Divisare

https://divisare.com/projects/335284-mixa-studio-danyi-balazs-culturefactory?

utm_content=buffera8ce7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
MIXA Studio: Culturefactory, Architizer

https://architizer.com/projects/culturefactory/