1146 Budapest, Zichy Géza utca 4.

A FERENCVÁROSI JÓZSEF ATTILA LAKÓTELEP MEGÚJÍTÁSA

Magyarország, Budapest, Ferencváros
országos tp., 2017


A "József Attila lakótelep" pályázat tervezési célja a fél évszázada épült ferencvárosi lakótelep terület és épület-rekonstukciói koncepcióinak, a terület megújítási lehetőségeinek felvázolása. Az általunk készített megújítási terv területszintű és épületszintű javaslatokat is tartalmaz, melyeknek a társadalmi kontextusba helyezése is fontos.

A területszintű beavatkozások tekintetében megkíséreltük egyrészt az úszótelkes területek vonatkozásában az utcák, térfalak megteremtését (térszintemelésekkel, pavilonépítményekkel), másrészt a nagy kiterjedésű közös zöldterüetek átadását privát zónákba, a lakásokhoz tartozóan, vagy a bérelhető közösségi kertek formájában, illetve a területet uraló gépkocsik látványának eltakarását az épületek mellé épített terepépítményekkel.

Az épületszintű javaslatok terén felvázoltunk két bővítési lehetőséget: az épületek előtti sávban egy könnyűszerkezetes, az épülettől független tartószerkezettel rendelkező rács-épületrészben (ezzel annak új karaktert adva), illetve a lapostetőkön, az épület tömegétől behúzva (hogy az az épület eredeti tömegét az utcáról nézve érintetlenül hagyja). A homlokzat korszerűsítése – javaslatunk szerint az épületfizika és kortárs építészeti fordulatok alkalmazásával kell, hogy történjen. A lakók privát zónáján kívüli komfortfokozatának növelése érdekében a gépkocsi tárolási rendszer megújítását javasoltuk, a privát zónák növelésével (földszinti és emeleti kert/terasz területek), a bejáratok humanizálásával (látvány, akadálymentesítés, hulladéktárolás megoldása). Az megújuló energiák és környezetbarát megoldások alkalmazási területei a koncepciónk szerint: a napelemek használata az épületbe integrálva a tetőbővítményeken, vagy a délre tájolt bütüfelületeken az ehhez tartozó geothermikus, valamint levegőszivattyús gépészettel kiegészítve az új terepépítményekben, illetve az esővízhasználat a házak szürkevíz-használatában és a házak körüli öntözésben (mely szintén a házakhoz tervezett terepépítményekben elhelyezett ciszternákból látnak el).


Építész vezető tervező: Csontos Györgyi

Építész munkatársak: Nagy Barbara, Percz Gábor, Szabó András, Virág Norbert