1146 Budapest, Zichy Géza utca 4.

HORTOBÁGYI DEPORTÁLTAK EMLÉKHELYE

Magyarország, Hortobágy
meghívásos tp., 2022 - (megvétel)


Az 1950 és 1953 között a Hortobágyon létesített, szigorú rendőri őrizet alatt tartott kényszermunkatáborokba családostól elhurcolt mintegy tízezer ártatlan embernek emléket állító, a sorsuk tragikumával korreláló, azoknak léptékébe kerülő "Emlék‐Hely" építészeti megfogalmazása – koncepciónk szerint - csakis egy erős, "egymondatos" jelkép, emblematikus forma és a helyszínből táplálkozó és abból "kinövő" objektum lehetett.

Az emberek testi‐lelki sérülései ‐ az őket befogadó táji környezetük sebeivel együtt ‐ látszólag begyógyulhattak ugyan, de a hegesedések kontúrosan mindig is kirajzolódtak - szellemi, lelki és fizikai síkon egyaránt. Az ennek ábrázolására, megmutatására emelt épület és környezetének kompozíciója az itt fellelhető, a végtelen horizontú, egyszerre kietlen és kies Hortobágy határában, az egykori táborok fókuszában jelen lévő genius loci és táj ("földsáv‐szőttesek", lápos nádasok, akácos tanyabokrok, délibábos gémeskutak) történeti emlékeinek, világának elemeiből épül fel.

Építész vezető tervező: Csontos Györgyi, Hornperger Arnold, Kulcsár Dávid, Nyárai Fruzsina