HORTOBÁGYI DEPORTÁLÁSOK EMLÉKHELYE

MEGHÍVÁSOS ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT
Magyarország, Hortobágy
2022

Az 1950 és 1953 között a Hortobágyon létesített, szigorú rendőri őrizet alatt tartott kényszermunkatáborokba családostól ehurcolt mintegy tízezer ártatlan embernek emléket állító, a sorsuk tragikumával korreláló, azoknak léptékébe kerülő "Emlék‐Hely" építészeti megfogalmazása csakis egy erős, "egymondatos" jelkép, emblematikus forma és a helyszínből táplálkozó és abból "kinövő" objektum lehet!

Az emberek testi‐lelki sérülései ‐ az őket befogadó táji környezetük sebeivel együtt ‐ látszólag begyógyulhattak ugyan, de a hegesedések kontúrosan mindig is kirajzolódtak - szellemi, lelki és fizikai síkon egyaránt. Az ennek ábrázolására, megmutatására emelt épület és környezetének kompozíciója a csakis itt fellelhető, a végtelen horizontú, egyszerre kietlen és kies Hortobágy határában, az egykori táborok fókuszában jelen lévő genius loci és táj ("földsáv‐szőttesek", lápos nádasok, akácos tanyabokrok, délibábos gémeskutak) történeti emlékeinek, világának elemeiből épül fel.