AUTOWALLIS CÉGKÖZPONT | TERVPÁLYÁZAT

Magyarország, Budapest, XI. kerület

A tervezési helyszín a dinamikus fejlődés előtt álló, az egykori ipari területként létező Albertfalva egyik legpotensebb területe. Városépítészeti és közlekedési szempontból kiemelt helyen áll: a nagy forgalmat bonyolító Budafoki és Hunyadi út, valamint az Építész utca által határolt "dupla-saroktelek" a telepítendő funkció szempontjából kiváló reklámértékkel is rendelkező homlokzati felületekkel, valamint a nagy teher- és személyforgalmat is befogadni tudó megközelítési útvonalakkal, pontokkal rendelkezik.

A közel 20ezer négyzetméteres telekre a kiírás szerint a terepszinten arányaiban viszonylag nagy mennyiségű épület és parkoló telepítendő. A feszes, nagy területigényű tervezési program telekre illesztése a meglévő irodaház megtartását indokolatlanná tette, így ennek (is) bontásával számolva alakult ki a végleges koncepció. A nagymérvű területigény miatt a telepítési koncepció egyik alapvetése a lehető legkompaktabb épületegyüttes létrehozása, hogy az emiatt felszabaduló terepszinti felületek rendelkezésre állhassanak a szükséges utak, parkolófelületek és a szabályzatokban előírt zöldfelületek számára. Ezt a kívánalmat segíti elő az egymás felé sorolható szintek intenzívebb használata is, ami leginkább az irodatömegben érvényesülhetett. A kompakt, egybeépített tömeg lehetővé tette, hogy a telek és a kompozíció számára kiemelt irodatömeg többszintes lehessen a mellette elterülő, szükségszerűen és alapvetően földszintes-galériás szalon és szerviz "lepény-tömegei mellett": az átlag-épületmagasság így teljesül, ugyanakkor egy részével a környék új magasházaival is kommunikál a leendő komplexum.

Az így egybeszőtt épület-együttes tömeg-koncepciójának szintén fontos eleme ezeken túl még az autókkal foglalkozó cégek befogadására épített komplexum formálásában az autók design-világával, vagy akár a szomszédos gyorsforgalmi utak sebességével rokonítható dinamikus formavilág kialakítása is. Mindezek az épületek szerkesztésében (szögtöréssel "bemozdított" tömegek, csigavonalban felemelkedő tömeg) és a homlokzati komponálásában (az útvonalon haladva érzékelhető hullámzó lamellázat) is tetten érthető.

Az épületkomplexum elemeinek hasonló építészeti fordulatai, egységes és visszafogott megjelenésével (natúr látszóbeton és törtfehér fém-burkolat) kíván elegáns és könnyed, ugyanakkor egyedi "háttere" és vizuális összefogó eszköze lenni a majdani színesen sokféle autóknak és márka-arculatuknak. A tervezett imázs egyszerre igyekszik anyaghasználatával és egyes építészeti fordulataival a (szomszédos telkeken is fellelhető) autószalon-telepek építészetéhez igazodni, ugyanakkor az AutoWALLIS számára egyedi, jól megkülönböztethető arculatot biztosítani.

A kiemelt sarokra telepített többszintes irodaépület messziről is jól látható, önmagában is "LANDMARK"-ként működő tömegforma, mely a cég(ek) kiemelt feliratainak fogadására is alkalmas. A duplabelmagasságú autószalonok portáljain - bár visszafogottabb léptékben - ugyanezek identitás-megkülönböztető homlokzati felületek az egymástól síkban is elválasztott portálok mentén szintén adottak. A cégfeliratok elhelyezésére szintén alkalmas "reklám"-felület lehet még az új autók Szerémi út felőli háló-takarófala is szükség esetén.

A koncepció fontos része az épületkomplexum formálásán túl még a telek racionális és szintén kompakt területosztása is. A megtartott déli Építész utcai főbejárattól észak felé haladva a publikus területektől a félpublikus területeken túl a legbelső (ezáltal legjobban ellenőrizhető) telekrészre kerültek az új autók. A főbejáraton kívül a Szerémi út mentén lévő szervizút adottságait kihasználva új gazdasági bejárat is létesül (lásd még: "05.05. Parkolók, felszíni közlekedés" leírása)